ขนาดอักษร |
TH EN

ค้นหาแบบละเอียด

               
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหาตามเงื่อนไข
เรียงลำดับ
ผลการค้นหา ดร.ศักดิ์ จำนวนที่ค้นพบ 37 รายการ (5.71 วินาที)
เมื่อ Big Data ของภาครัฐ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน การนำ Big Data ที่มีอยู่ในหน่วยงานภาครัฐมาบูรณาการร่วมกันเพื่อตรวจสอบสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับให้ถูกต้อง แม่นยำ และผู้รับสิทธิ์ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล...
เมนู : e-Gov Channel »
24 พฤศจิกายน 2560
1334
EGA จึงได้พัฒนาโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน" เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกล...
เมนู : e-Gov Channel »
26 มกราคม 2559
3579
"Moving towards a Digital Economy and the New Era of Cloud"
เมนู : DGA News »
2 ธันวาคม 2558
2478
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดตัว โมบาย แอปพลิเคชัน G-Chat “e-Gov Day 2015 by EGA : Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต" โดย สำนักงานรัฐ...
เมนู : e-Gov Channel »
19 มิถุนายน 2558
5899

ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER