ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(EGA/61/0191) ประกาศราคากลางจ้างตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011, มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Certification) และตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA STAR (Surveillance Assessment)

วันที่ : 7 มีนาคม 2561 05:04:16 | 1071 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER