ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(EGA/61/0037) ประกาศประกวดราคางานวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
(EGA/61/0044) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า สำหรับกรมปศุสัตว์ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
-
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
(EGA/61/0051) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ของ สำนักงานรัฐบาลอ...
26 ก.ย. 2560
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
(EGA/61/0046) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชก...
26 ก.ย. 2560
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
(EGA/61/0047)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (Leased Line) สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
26 ก.ย. 2560
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER