ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโยลีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141) (ระหว่างวันที่ 5/3/2564 - 10/3/2564)

5 มีนาคม 2564 05:37:04
110
วันที่ : 5 มีนาคม 2564 05:37:04 | 110 อ่าน
ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโยลีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141) (ระหว่างวันที่ 5/3/2564 - 10/3/2564)
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 5 มีนาคม 2564 จำนวนการดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
667 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 มีนาคม 2564 จำนวนการดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER