ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ปี 2560

13 มิถุนายน 2561 10:37:36
7626
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 10:37:36 | 7626 อ่าน

รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี 2560 ที่สะท้อนถึงภาพรวมระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลและสถิติที่สำคัญต่อรัฐบาลดิจิทัล ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดสากลที่สะท้อนถึงสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งบทวิเคราะห์ประโยชน์ของรัฐบาลดิจิทัลในมิติที่สำคัญ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 964 ครั้ง
19 MB ดาวน์โหลด
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 632 ครั้ง
19 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 636 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER