ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

บริการ GIN Conference

25 มิถุนายน 2563 02:54:49
17415
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 02:54:49 | 17415 อ่าน


     ในช่วงระหว่างสถานการณ์ Covid19 ได้มีการประกาศใช้งานมาตรการการลดจำนวนปริมาณการเข้าทำงาน ณ สถานที่ทำงานของข้าราชการ รวมถึงมาตรการ Work From Home โดยให้ใช้เครื่องมือในการประชุมทางไกลออนไลน์ (E-Conference) เป็นเครื่องมือการทำงานหลัก ทดแทนการเข้ามาประชุมหารือ ณ สถานที่ราชการ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้าราชการติดเชื้อโรค Covid19 ตามนโยบาย หยุดเชื้อเพื่อชาติ   ซึ่งทำให้ประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมีความตื่นตัวในเรื่องการใช้งานการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยยะ หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้มีหน้าที่ออกกฎระเบียบจึงได้ทำการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการใช้งานรวมไปถึงกฎระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
 

    
     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
ในฐานะผู้ให้บริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (บริการ Gin Conference) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามพรก.ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในแง่คุณสมบัติการให้บริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมในการให้บริการระบบในช่วงเวลาฉุกเฉิน จึงเป็นเหตุที่สำคัญเพื่อให้ระบบ Gin Conference ได้ทำการปรับปรุงศักยภาพและคุณสมบัติระบบให้เท่าทันกับยุคสมัย เพิ่มเติมขีดความสามารถในการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
 

บริการ Gin Conference จะทำการเปลี่ยนแปลง Version จาก Gin Conference version 8 เป็น version 9 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

โดยการย้ายผู้ใช้งานจาก Version 8 เป็น Version 9 จะทำการย้ายเป็นกลุ่มหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยมีรอบการโอนย้ายดังนี้

 

กลุ่ม จำนวนหน่วยงาน วันที่ทำการย้าย วันที่ใช้งานระบบ V8 ได้วันสุดท้าย รายชื่อหน่วยงาน
กลุ่มที่ 1 14 1 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 Link
กลุ่มที่ 2 82 7 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 Link
กลุ่มที่ 3 67 15 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 Link

 

     นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หน่วยงานที่มีรายชื่อตามวันที่ทำการย้าย  จำเป็นจะต้อง Uninstall software AcuConference 8 ออกจากเครื่องพร้อมทำการติดตั้ง software AcuConference 9 หากไม่ทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ตัวใหม่ ท่านจะไม่สามาถเข้าใช้งานระบบได้

 


 

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น Gin Conference v8 เป็น v9

  สอนการติดตั้ง Gin Conference v9 และวิธีการใช้งาน

  คู่มือสำหรับ Admin หน่วยงานในการสร้างห้องประชุม

  คู่มือสำหรับ User สำหรับเข้าร่วมประชุม (Computer)

  คู่มือสำหรับ User สำหรับเข้าร่วมประชุม (Mobile Device)

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 609 ครั้ง
11 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 469 ครั้ง
12 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 472 ครั้ง
12 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 423 ครั้ง
21 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 760 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 634 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 515 ครั้ง
653 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 393 ครั้ง
13 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 479 ครั้ง
595 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER