ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนา DG

28 พฤศจิกายน 2562 03:28:05
4860
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 03:28:05 | 4860 อ่าน

 

"ความสำเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการพัฒนาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการนับเป็นกระบวนการสำคัญในการสะท้อนผลสำเร็จของโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการจะมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการให้ได้ผลสำเร็จตามที่วางไว้ และข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สพร. ได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสร้างทิศทางที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ได้ดำเนินการครบตามระยะเวลาของแผนแล้ว ดังนั้น สพร. จึงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลของแผนระดับชาติอื่น วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ ซึ่งสามารถศึกษาและหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล"

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 756 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER