ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ปี 2562

7 ธันวาคม 2563 01:52:05
996
วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 01:52:05 | 996 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลดิจิทัลถูกนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับการทำงานของภาครัฐให้ทันสมัย และสามารถให้บริการสาธารณะโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะที่สามารถให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการของภาครัฐ และการขอรับบริการของประชาชน รวมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐบนพื้นฐานของข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศโดยรวม อีกด้วย

 

 

เพื่อให้เข้าใจถึงสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2562 ที่สะท้อนถึงภาพรวมของนโยบาย ระดับการพัฒนา และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศด้านข้อมูลภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานของภาครัฐ

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 153 ครั้ง
49 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER